« Terug

Sportverenigingen in voormalig Lingewaal met eigen gebouw of terrein krijgen dit jaar geen subsidie.

Kunstgras 2.JPGwoensdag 26 juni 2019 17:04

In de gemeenteraad was dinsdag 25 juni aan de orde "De vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2019 van de gemeente West Betuwe".
In deze rapportage bleek dat er nog diverse zaken financieel gerepareerd werden. Niet meegenomen waren de subsidie kosten voor de sportverenigingen met een eigen gebouw of terrein in voormalig Lingewaal. Hun subsidie bestaat uit een OZB compensatieregeling en dit bedrag was voor 2019 niet meer begroot terwijl de regeling geen eindtijd kende. Daarmee ontstaat de oneerlijkheid dat zij dit jaar geen subsidie ontvangen als in 2018 en alle overige sportverenigingen in West Betuwe wel.
Onze fractie heeft bij de behandeling van dit agendapunt geprobeerd via een motie deze ongelijke behandeling op te heffen. De meerderheid van de raad steunde ons niet en laat de sportverenigingen in voormalig Lingewaal met lege handen staan. Steun was er wel van de leden van de PvdA, D66 en GroenLinks.

Hier onze inbreng bij het raadsonderwerp:

In de 1e bestuursrapportage 2019 worden puur de verwachte mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting gepresenteerd. Dat zijn er meerdere en soms met grote bedragen. Het wordt duidelijk in beeld gebracht en dat is goed. De gepresenteerde afwijkingen zijn dus niet het gevolg van wijzigingen in het bestaande beleid, maar aanpassingen doordat uit de uitvoering blijkt dat de geraamde baten en lasten in werkelijkheid afwijken van hetgeen is begroot.

In het thans nog actuele subsidiebeleid van de vml gemeenten komen we nog zo’n afwijking tegen die onze fractie graag wil herstellen. Voor de regeling OZB compensatie voor niet commerciële sportverenigingen in vml Lingewaal is het bedrag niet begroot, terwijl de regeling niet expliciet aangeeft dat deze per 31-12-2018 stopt. Als dit bedrag niet begroot wordt, dan zijn dit de enige verenigingen binnen West Betuwe die in hun subsidie toekenning een financieel nadeel ondervinden t.o.v. de situatie in 2018. Dat vinden wij onrechtvaardig en ongewenst. In het raadsspreekuur van 3 juni heeft de voorzitter van sportstichting De Wiel ingesproken en uitleg gegeven over de stand van zaken en consequenties en risico’s die niet aanpassen mogelijk kunnen geven. Onze fractie gaat een motie indienen om deze gelden alsnog op te nemen in de begroting. Daarbij willen we benadrukken dat OZB compensatie een toegestaan middel is om subsidie te verlenen. De naam OZB compensatie kan misschien tot een onjuiste interpretatie leiden. Het betreft een reguliere subsidievorm. Subsidie die andere sportverenigingen ook krijgen, maar de benaming waaronder het verleend wordt kan heel verschillend zijn. De verenigingen die dit nadeel treft zijn o.a. sportstichting De Wiel, enkele voetbalverenigingen, ijsclubs, tennisverenigingen en paardensportverenigingen.

Motie.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie CU -OZB compensatie niet commerciele sportverenigingen.pdf250,9 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Sportverenigingen in voormalig Lingewaal met eigen gebouw of terrein krijgen dit jaar geen subsidie.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.