HOME

NIEUWS

Mega-operatie basisonderwijs West Betuwe in volle gang: brede school Spijk geopend

Bredeschool Spijk01-09-2023 20:47 01-09-2023 20:47 Kort voor de zomervakantie opende wethouder Van Bezooijen de nieuwe brede school CBS De Hoeksteen in Spijk. Met dit nieuwe gebouw behoudt Spijk een eigen basisschool én peuterspeelzaal. Eén van de vele nieuwbouw- en renovatieprojecten in het Westbetuwse basisonderwijs die momenteel gaande zijn. Mogelijk gemaakt door het bij elkaar leggen van allerlei subsidies en budgetten. Wethouder Govert van Bezooijen zit hierbij aan het stuur. Gelijke kansen voor alle kinderen in West Betuwe, daar is het de wethouder om te doen. lees verder

Warm afscheid binnen de ChristenUnie voor Fred Temminck

ALV afscheid Fred.jpg24-05-2023 16:07 24-05-2023 16:07 Tijdens een drukbezochte ALV en afscheidsavond in Asperen ontving Fred namens het landelijk bestuur van de ChristenUnie het ‘Teken van Erkenning’ voor zijn bijzondere inzet, uit handen van Jan Strijker, ChristenUnie Gelderland. Tijdens de avond veel warme woorden en mooie speeches, onder meer van onze wethouder Govert van Bezooijen, voorzitter Henk van der Kruijt en nieuwe fractievoorzitter Anne van Rossum. Enorm veel dank aan Fred! lees verder

Afscheid van Fred en beëdiging van Anne in raadsvergadering.

Anne raadslid.jpeg28-04-2023 21:19 28-04-2023 21:19 In de gemeenteraadsvergadering van 23 april is afscheid genomen van onze fractievoorzitter Fred Temminck en is in zijn plaats geïnstalleerd en beëdigd zijn opvolger Anne van Rossum. lees verder

Fred Temminck vertrekt na 21 jaar uit gemeenteraad

Fred 2023 WB.jpg04-04-2023 09:11 04-04-2023 09:11 Fred Temminck stopt deze maand als fractievoorzitter van ChristenUnie West Betuwe. Fred Temminck is maar liefst 21 jaar actief geweest in de gemeenteraad, waarvan 17 jaar als fractievoorzitter. Temminck: “Ik heb de kar een lange periode kunnen trekken, daar ben ik erg dankbaar voor. Ik heb altijd veel voldoening gevonden in de rol van volksvertegenwoordiger, vooral door het grote vertrouwen dat ik steeds kreeg van de kiezers lees verder

Verkiezingen Provinciale Staten 2023

PS 2023 bedankt voor uw stem.jpg20-03-2023 16:11 20-03-2023 16:11 Net als in heel Nederland was ook de opkomst in West Betuwe beduidend hoger dan in 2019.
De ChristenUnie kreeg in onze gemeente 1391 stemmen, dat is 5,1% en daar mee leverden we 1,6% in.
We bedanken onze kiezers voor hun stem! lees verder

Thema avond stikstof

thema stikstof.jpg12-01-2023 15:47 12-01-2023 15:47 De thema bijeenkomst over de stikstof crisis werd goed bezocht. Mensen met diverse achtergronden waren naar Tricht gekomen om met elkaar over dit complexe vraagstuk in gesprek te gaan. lees verder

Thema-avond: ‘Rentmeesters tijdens de stikstofcrisis?’

Uitnodiging 9 januari via social media def.jpg24-12-2022 11:59 24-12-2022 11:59 Houdt de crisis rond stikstof u bezig? Kom dan op maandag 9 januari naar de thema-avond ‘Rentmeesters tijdens de stikstofcrisis’ in Tricht! Een aantal direct betrokkenen gaat dan met elkaar in ... lees verder

Lokaal Isolatiemanifest West betuwe

Isolatiemanifest (1a).jpg03-11-2022 11:32 03-11-2022 11:32 ChristenUnie West Betuwe heeft een lokaal isolatiemanifest opgesteld dat door meerdere externe partijen is en nog wordt ondertekend. Het motto is: sneller, slimmer en socialer isoleren. Lees verder het persbericht >> lees verder

Raadsvergadering 27 sept 2022

herinrichting oud Asperen.JPG28-09-2022 16:45 28-09-2022 16:45 Een enerverende lange raadsvergadering. Blij met aangenomen raadsvoorstel voor de herinrichting deel Oud Asperen. Verder dienden wij een amendement in om de kosten voor een aanvraag tot nadeelcompensatie te verlagen tot € 100,- voor mensen met een minimaregeling; het amendement is aangenomen. En wat deden we nog meer .. .. lees verder

De ChristenUnie en onderwijs.

Govert IHP.JPG23-09-2022 14:02 23-09-2022 14:02 Onderwijs is een belangrijk onderwerp voor de ChristenUnie. Vanaf het moment dat wij in het college kwamen (Lingewaal 2010), heeft onze wethouder onderwijs in zijn portefeuille gehad. Een heel belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs is een goede huisvesting. En daar heeft onze wethouder Govert van Bezooijen echt werk van gemaakt. Ook in West Betuwe. lees verder