Nieuws

Nieuwsoverzicht

Op naar de verkiezingen .., Doe mee met de campagne!

Campagne bij Integreren doe je samenvrijdag 26 november 2021 18:36 ChristenUnie West-Betuwe haalt op dit moment vaak de krant, met allerlei herkenbare standpunten en geboekte successen. Dat is top! Aanvullend daarop zoeken we in de tijd kort voor 16 maart nog wat extra publiciteit, om in die periode onze belangrijkste speerpunten én onze kandidaten bekend te maken. Dat is belangrijk, omdat we in die periode zo zichtbaar mogelijk willen zijn voor zoveel mogelijk kiezers, zeker de kiezers die twijfelen. De campagne-commissie maakt hiervoor plannen. lees verder

Programmabegroting. Vitale bomen blijven behouden.

Raad 9 november 2021 Overhandigen 2 bomen.jpgwoensdag 10 november 2021 15:31 Bij de behandeling van de programmabegroting heeft onze fractie met succes een amendement ingediend met het doel om het rooien van gezonde vitale bomen, die enkel vanwege kostenbesparingen gerooid zouden worden, nu te behouden. Het werd met algemene stemmen aangenomen. Zie voor het amendement de bijlage. lees verder

ChristenUnie zet bomenbeheerplan op de agenda.

SRC Bomen.JPGwoensdag 13 oktober 2021 11:03 De gemeenteraad heeft in de oordeelsvormende vergadering van 12 oktober gesproken over het gemeentelijk beleid mbt het bomenbeheerplan. Het onderwerp was door onze fractie geagendeerd, nadat er bij inwoners, en zeker ook bij ons zelf, grote onrust ontstond bij het bekend worden van de uitvoeringsplannen. Deze bleken wel een heel grote impact te hebben op het bomenbestand. We stelden daarom vragen en kregen 12 oktober antwoorden. De gemeente stelde ook een informatiebrief op. lees verder

Zorgen om bomen beheer in onze gemeente.

IMG_4062k.JPGvrijdag 17 september 2021 23:25 In de gemeenteraad van West Betuwe is bij de behandeling van het groenbeleidsplan in juli 2020 daarmee ook het bomenbeheerplan 2021 - 2025 vastgesteld. Dit kan jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. De fractie van de ChristenUnie vraagt het college om een openbaar informatie moment om de actuele stand van zaken mbt het bomenbeheerplan met de raad en inwoners te delen. lees verder

Meer geld voor sport en cultuur. CPO beleid versnellen.

5 trombones.jpgvrijdag 09 juli 2021 20:21 In de gemeenteraad van West Betuwe van 8 juli zijn bij de behandeling van de perspectiefnota 2022 door de partijen ChristenUnie, Dorpsbelangen, SGP, VVD en PvdA twee moties ingediend, die beide door de raad aangenomen zijn. In de eerste motie werd door de woordvoerder namens de coalitie, Fred Temminck van de ChristenUnie, om extra geld gevraagd voor sport en cultuur en in de tweede motie werd om een versnelling van het CPO beleid gevraagd. lees verder

Algemene beschouwingen in de gemeenteraad van 8 juli 2021.

Govert juli 2021.JPGvrijdag 09 juli 2021 19:49 Voor de ChristenUnie heeft onze fractievoorzitter Fred Temminck de algemene beschouwingen uitgesproken. Daarbij heeft hij twee moties ingediend, die mede ondertekend werden door de coalitiepartners. De moties werden door de raad aangenomen. Wethouder Govert van Bezooijen kon met trots de financiële cijfers presenteren die vergezeld gingen met lof van de accountant. lees verder