HOME

NIEUWS

Verkiezingen Provinciale Staten 2023

PS 2023 bedankt voor uw stem.jpgmaandag 20 maart 2023 16:11 Net als in heel Nederland was ook de opkomst in West Betuwe beduidend hoger dan in 2019.
De ChristenUnie kreeg in onze gemeente 1391 stemmen, dat is 5,1% en daar mee leverden we 1,6% in.
We bedanken onze kiezers voor hun stem! lees verder

Thema avond stikstof

thema stikstof.jpgdonderdag 12 januari 2023 15:47 De thema bijeenkomst over de stikstof crisis werd goed bezocht. Mensen met diverse achtergronden waren naar Tricht gekomen om met elkaar over dit complexe vraagstuk in gesprek te gaan. lees verder

Thema-avond: ‘Rentmeesters tijdens de stikstofcrisis?’

Uitnodiging 9 januari via social media def.jpgzaterdag 24 december 2022 11:59 Houdt de crisis rond stikstof u bezig? Kom dan op maandag 9 januari naar de thema-avond ‘Rentmeesters tijdens de stikstofcrisis’ in Tricht! Een aantal direct betrokkenen gaat dan met elkaar in ... lees verder

Lokaal Isolatiemanifest West betuwe

Isolatiemanifest (1a).jpgdonderdag 03 november 2022 11:32 ChristenUnie West Betuwe heeft een lokaal isolatiemanifest opgesteld dat door meerdere externe partijen is en nog wordt ondertekend. Het motto is: sneller, slimmer en socialer isoleren. Lees verder het persbericht >> lees verder

Raadsvergadering 27 sept 2022

herinrichting oud Asperen.JPGwoensdag 28 september 2022 16:45 Een enerverende lange raadsvergadering. Blij met aangenomen raadsvoorstel voor de herinrichting deel Oud Asperen. Verder dienden wij een amendement in om de kosten voor een aanvraag tot nadeelcompensatie te verlagen tot € 100,- voor mensen met een minimaregeling; het amendement is aangenomen. En wat deden we nog meer .. .. lees verder

De ChristenUnie en onderwijs.

Govert IHP.JPGvrijdag 23 september 2022 14:02 Onderwijs is een belangrijk onderwerp voor de ChristenUnie. Vanaf het moment dat wij in het college kwamen (Lingewaal 2010), heeft onze wethouder onderwijs in zijn portefeuille gehad. Een heel belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs is een goede huisvesting. En daar heeft onze wethouder Govert van Bezooijen echt werk van gemaakt. Ook in West Betuwe. lees verder

Jaarstukken, bestuursrapportage en perspectiefnota.

govert_van_bezooijen_portret_2022.jpgwoensdag 06 juli 2022 14:09 De laatste vergadering van de gemeenteraad voor de grote vakantie is geweest. Terugkijken en de blik vooruit met de perspectiefnota. lees verder

Zondag openstelling winkels door de raad.

Winkeltijden vo Dhr v Leeuwen (3).JPGwoensdag 29 juni 2022 14:53 Dinsdag 28 juni 2022 werd in de besluitvormende gemeenteraadsvergadering een initiatiefvoorstel behandeld om de verordening winkeltijden aan te passen. Er waren 18 stemmen voor en 12 stemmen tegen. lees verder

Debat over aanpassing winkeltijden om zondag openstelling mogelijk te maken.

foto debat winkeltijden.jpgdonderdag 16 juni 2022 11:26 Dinsdag 14 juni stond de verordening Winkeltijden West Betuwe op de raadsagenda en daarvoor was een grote publieke belangstelling.
Verenigd West Betuwe (VWB) diende een initiatiefvoorstel in om de zondag openstelling van winkels mogelijk te maken. Het voorstel rammelt en het college geeft kritiek. De indiener wil of kan niet reageren en duikt weg voor de verantwoordelijkheid. Schande. lees verder

Burgerleden beëdigd.

Baukje en Piet Jan beëdigddinsdag 03 mei 2022 13:20 In de raadsvergadering van 26 april zijn Baukje van Warners en Piet Jan den Dikken beëdigd als burgerleden voor de ChristenUnie West Betuwe. lees verder