HOME

NIEUWS

Volg onze campagne via Facebook, Twitter en Instagram!

CU online contact-vierkant.jpegdonderdag 20 januari 2022 18:19 We zijn gestart met de campagne richting de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Bijna dagelijks verschijnen berichten online, via onze social media. Volg de berichten, om op de hoogte te ... lees verder

Kandidatenlijst

5 kandidaten GR2022.jpgvrijdag 17 december 2021 11:49 Op de onlangs gehouden ledenvergadering is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vastgesteld.
We zijn trots en dankbaar dat we een mooie lijst hebben met mensen uit heel West Betuwe met een diversiteit aan achtergronden en kennis. Op de foto de eerste vijf kandidaten van de lijst. Voor de volledige lijst zie het bijgevoegde document. lees verder

Op naar de verkiezingen .., Doe mee met de campagne!

Campagne bij Integreren doe je samenvrijdag 26 november 2021 18:36 ChristenUnie West-Betuwe haalt op dit moment vaak de krant, met allerlei herkenbare standpunten en geboekte successen. Dat is top! Aanvullend daarop zoeken we in de tijd kort voor 16 maart nog wat extra publiciteit, om in die periode onze belangrijkste speerpunten én onze kandidaten bekend te maken. Dat is belangrijk, omdat we in die periode zo zichtbaar mogelijk willen zijn voor zoveel mogelijk kiezers, zeker de kiezers die twijfelen. De campagne-commissie maakt hiervoor plannen. lees verder

Programmabegroting. Vitale bomen blijven behouden.

Raad 9 november 2021 Overhandigen 2 bomen.jpgwoensdag 10 november 2021 15:31 Bij de behandeling van de programmabegroting heeft onze fractie met succes een amendement ingediend met het doel om het rooien van gezonde vitale bomen, die enkel vanwege kostenbesparingen gerooid zouden worden, nu te behouden. Het werd met algemene stemmen aangenomen. Zie voor het amendement de bijlage. lees verder

ChristenUnie zet bomenbeheerplan op de agenda.

SRC Bomen.JPGwoensdag 13 oktober 2021 11:03 De gemeenteraad heeft in de oordeelsvormende vergadering van 12 oktober gesproken over het gemeentelijk beleid mbt het bomenbeheerplan. Het onderwerp was door onze fractie geagendeerd, nadat er bij inwoners, en zeker ook bij ons zelf, grote onrust ontstond bij het bekend worden van de uitvoeringsplannen. Deze bleken wel een heel grote impact te hebben op het bomenbestand. We stelden daarom vragen en kregen 12 oktober antwoorden. De gemeente stelde ook een informatiebrief op. lees verder

Zorgen om bomen beheer in onze gemeente.

IMG_4062k.JPGvrijdag 17 september 2021 23:25 In de gemeenteraad van West Betuwe is bij de behandeling van het groenbeleidsplan in juli 2020 daarmee ook het bomenbeheerplan 2021 - 2025 vastgesteld. Dit kan jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. De fractie van de ChristenUnie vraagt het college om een openbaar informatie moment om de actuele stand van zaken mbt het bomenbeheerplan met de raad en inwoners te delen. lees verder

Meer geld voor sport en cultuur. CPO beleid versnellen.

5 trombones.jpgvrijdag 09 juli 2021 20:21 In de gemeenteraad van West Betuwe van 8 juli zijn bij de behandeling van de perspectiefnota 2022 door de partijen ChristenUnie, Dorpsbelangen, SGP, VVD en PvdA twee moties ingediend, die beide door de raad aangenomen zijn. In de eerste motie werd door de woordvoerder namens de coalitie, Fred Temminck van de ChristenUnie, om extra geld gevraagd voor sport en cultuur en in de tweede motie werd om een versnelling van het CPO beleid gevraagd. lees verder

Algemene beschouwingen in de gemeenteraad van 8 juli 2021.

Govert juli 2021.JPGvrijdag 09 juli 2021 19:49 Voor de ChristenUnie heeft onze fractievoorzitter Fred Temminck de algemene beschouwingen uitgesproken. Daarbij heeft hij twee moties ingediend, die mede ondertekend werden door de coalitiepartners. De moties werden door de raad aangenomen. Wethouder Govert van Bezooijen kon met trots de financiële cijfers presenteren die vergezeld gingen met lof van de accountant. lees verder

Govert van Bezooijen, onze wethouder financiën, aan het woord op de lokale TV zender SRC.

Govert SRC tv.JPGmaandag 28 juni 2021 12:32 Govert van Bezooijen, wethouder financiën van West Betuwe, over de jaarstukken, de 1e bestuursrapportage en de perspectiefnota.

https://youtu.be/Fk_-d1Oi36Q lees verder

Fred Temminck opnieuw tot lijsttrekker gekozen.

Fred augustus 2017.JPGdonderdag 03 juni 2021 13:46 Woensdag 2 juni hielden we onze Algemene Ledenvergadering. Het stond gepland op locatie "Burcht van Haeften" maar dat kon helaas nog niet en zo werd het een vergadering via zoom.
Het enthousiasme om mee te doen was er niet minder om. We hadden een goede en interactieve bijeenkomst.
Op voordracht van de selectiecommissie werd de huidige fractievoorzitter, Fred Temminck, opnieuw tot lijsttrekker gekozen. lees verder