Nieuws

Nieuwsoverzicht

Over incontinentiemateriaal, medisch afval en gezond financieel beleid.

Afvalcontainer foto Kontakt.jpgwoensdag 29 januari 2020 16:23 https://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/220651/raad-west-betuwe-verruimt-regeling-incontinentiemateriaal?fbclid=IwAR1Xd2hWuyFW_7-0YZbI2JUdoeXf3fO0dQWldxduJiSVMZD7KHfDXeXzdBM
Foto: Het Kontakt.

Vooropgesteld: de ChristenUnie West Betuwe vindt een goed sociaal beleid belangrijk. Datzelfde geldt voor een goed, gezond financieel beleid. Beide zaken kwamen aan de orde tijdens de behandeling van het raadsvoorstel ‘verlenging tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal’. Het college stelde voor om de tijdelijke oplossing die vorig jaar gekozen is te verlengen voor het jaar 2020. Ook stomamateriaal en dialysemateriaal voor thuisbehandelingen zou daaronder vallen. Voor ons was en is dat voldoende. Vanwege de te grote financiële risico’s en de onduidelijkheid over het begrip ‘medisch afval’ hebben wij niet ingestemd met een amendement hierover.

Met het amendement werd de doelgroep zes keer zo groot gemaakt en waren de kosten op voorhand niet voldoende duidelijk. Het raadsvoorstel ging uit van een bedrag van circa 18.000 euro. Het amendement kan volgens onze wethouder financiën, Govert van Bezooijen, mogelijk oplopen tot 150.000 – 200.000 euro. Hij raadde het amendement daarom ook sterk af.

Als fractie vinden wij het niet verantwoord om regelingen op te stellen die zo’n grote financiële impact kunnen hebben zonder dat dit vooraf duidelijk is. Dat kan ook ten koste gaan van andere ondersteuning voor onze kwetsbare inwoners. Wij pleitten daarom voor maatwerk op dit gebied. Dat is op dit moment ook het uitgangspunt op het gebied van het sociaal domein. Mensen die nu al vallen onder de meerkostenregeling en toch in de problemen komen, kunnen op die manier geholpen worden. Tegelijkertijd blijft daardoor het financiële risico voor de hele samenleving beperkt.

Daar komt nog bij dat dit een tijdelijke regeling en tegemoetkoming is, zolang nog geen structurele oplossing wordt geboden. Het particuliere bedrijf ARN heeft de luierrecycling uitgesteld tot in ieder geval april 2020. De wethouder of de Avri heeft daar geen zeggenschap over. Het kan dus zo zijn dat ARN helemaal geen luierrecycling gaat opstarten. De vraag is wat er dan gebeurt met deze tijdelijke regeling. Medisch afval moet echter te allen tijde worden verbrand en valt niet onder recycling. Wij willen dat de overheid betrouwbaar is en geen regelingen opstelt die in de toekomst weer teruggedraaid moeten worden. Dan stellen we mensen extra teleur. Juist daarom pleiten wij voor maatwerk! lees verder

Huisvesting West Betuwe

Geldermalsen gemhuis3.JPGwoensdag 11 december 2019 11:00 Dinsdag 17 december besluit de gemeenteraad over het college voorstel om de plannen voor verbouw/aanbouw van het oude gemeentehuis van Geldermalsen verder uit te werken. De geraamde kosten zijn 12.8 miljoen euro.
Alle politieke partijen beloofden voor de herindeling geen duur nieuw gemeentehuis te gaan bouwen. Maar is een verbouw/aanbouw met een dermate grote investering niet hetzelfde?
Wij vinden van wel. Je hebt dan iets uit te leggen aan de inwoners. Je moet dan op z'n minst aan kunnen tonen dat dit noodzakelijk, haalbaar en financieel verantwoord is. Ook dat er meerdere opties onderzocht zijn. Nu hebben we enkel een redelijk uitgewerkt scenario voor verbouw/aanbouw van het oude gemeentehuis van Geldermalsen. Wij dienen samen met Dorpsbelangen en CDA een amendement in. Zie de bijlage. lees verder

Lobby voor verbeterde buslijn 673 succesvol.

Arriva buslijk 673 foto.jpgmaandag 18 november 2019 13:16 De dreiging van het wegvallen van een goede openbaar vervoer regeling in het westen van gemeente West Betuwe is teniet gedaan. Door stevig lobbywerk van onze fractie samen met de directies van de scholen voor voortgezet onderwijs in Gorinchem heeft Arriva een verbeterde dienstregeling tussen Leerdam en Gorinchem vastgesteld. De nieuwe buslijn 673 vervangt de lijnen 73 en 141 en gaat per 15 december 2019 in. Goed nieuws voor met name scholieren uit Asperen, Heukelum en Spijk die in Gorinchem naar school gaan. Lijn 673 rijdt dan zowel 's morgens als 's middags vier keer en wel van maandag tot en met vrijdag. De dienstregeling staat op internet bij Arriva: lees verder

Sportformateur voor West Betuwe.

sport-verenigt-nederland-300x300.jpgwoensdag 23 oktober 2019 11:32 Op voorstel van onze fractie heeft gemeente West Betuwe zich aangemeld bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om deel te nemen aan Sport verenigt Nederland. Het ministerie van VWS heeft met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De sportformateur komt voor verenigingen beschikbaar. lees verder

Gemeentewapen voor West Betuwe.

Wapen gemeente West Betuwe.jpgwoensdag 09 oktober 2019 11:19 Hoge Raad van Adel overhandigt officieel wapendiploma.

Bij Koninklijk Besluit van 21 februari 2019 werd officieel aan de nieuwe gemeente West Betuwe een eigen gemeentewapen toegekend. Het nieuwe wapen mag pas echt worden gebruikt wanneer het officiële ingekleurde wapendiploma bij de gemeente is ontvangen. Door omstandigheden liet dat wat langer op zich wachten dan normaal gebruikelijk is. Vandaar dat de Hoge Raad besloot het wapendiploma persoonlijk aan het gemeentebestuur te komen overhandigen. Dat gebeurde op dinsdag 1 oktober in het gemeentehuis van West Betuwe. lees verder

De heer Servaas Stoop eerste kroonbenoemde burgemeester van West Betuwe.

S. Stoop.jpgwoensdag 09 oktober 2019 10:23 Dhr. Servaas Stoop is in de raadsvergadering van 8 oktober door de gemeenteraad voorgedragen als burgemeester van de heringedeelde gemeente West Betuwe. Hij zal op 22 november in deze functie geïnstalleerd en beëdigd worden door de Commissaris van de Koning. Tot die datum blijft Harry Keereweer de waarnemend burgemeester. De ChristenUnie feliciteert dhr. Stoop met deze benoeming en heet hem en zijn gezin hartelijk welkom in onze gemeente. (foto gemeente Zuidplas) lees verder