Nieuws

Nieuwsoverzicht

Gemeentewapen voor West Betuwe.

Wapen gemeente West Betuwe.jpgwoensdag 09 oktober 2019 11:19 Hoge Raad van Adel overhandigt officieel wapendiploma.

Bij Koninklijk Besluit van 21 februari 2019 werd officieel aan de nieuwe gemeente West Betuwe een eigen gemeentewapen toegekend. Het nieuwe wapen mag pas echt worden gebruikt wanneer het officiële ingekleurde wapendiploma bij de gemeente is ontvangen. Door omstandigheden liet dat wat langer op zich wachten dan normaal gebruikelijk is. Vandaar dat de Hoge Raad besloot het wapendiploma persoonlijk aan het gemeentebestuur te komen overhandigen. Dat gebeurde op dinsdag 1 oktober in het gemeentehuis van West Betuwe. lees verder

De heer Servaas Stoop eerste kroonbenoemde burgemeester van West Betuwe.

S. Stoop.jpgwoensdag 09 oktober 2019 10:23 Dhr. Servaas Stoop is in de raadsvergadering van 8 oktober door de gemeenteraad voorgedragen als burgemeester van de heringedeelde gemeente West Betuwe. Hij zal op 22 november in deze functie geïnstalleerd en beëdigd worden door de Commissaris van de Koning. Tot die datum blijft Harry Keereweer de waarnemend burgemeester. De ChristenUnie feliciteert dhr. Stoop met deze benoeming en heet hem en zijn gezin hartelijk welkom in onze gemeente. (foto gemeente Zuidplas) lees verder

Perspectiefnota 2019.

Perspectiefnota wethouder spreekt.jpgwoensdag 03 juli 2019 11:23 In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie is de perspectiefnota vastgesteld.
Onze fractie heeft zich ingespannen om een aantal zaken zeker te stellen bij de behandeling van deze nota.
Eerst een compliment gemaakt aan college en ambtelijke organisatie voor de enorme inspanning die zij in het eerste half jaar hebben geleverd. lees verder

Sportverenigingen in voormalig Lingewaal met eigen gebouw of terrein krijgen dit jaar geen subsidie.

Kunstgras 2.JPGwoensdag 26 juni 2019 17:04 In de gemeenteraad was dinsdag 25 juni aan de orde "De vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2019 van de gemeente West Betuwe".
In deze rapportage bleek dat er nog diverse zaken financieel gerepareerd werden. Niet meegenomen waren de subsidie kosten voor de sportverenigingen met een eigen gebouw of terrein in voormalig Lingewaal. Hun subsidie bestaat uit een OZB compensatieregeling en dit bedrag was voor 2019 niet meer begroot terwijl de regeling geen eindtijd kende. Daarmee ontstaat de oneerlijkheid dat zij dit jaar geen subsidie ontvangen als in 2018 en alle overige sportverenigingen in West Betuwe wel.
Onze fractie heeft bij de behandeling van dit agendapunt geprobeerd via een motie deze ongelijke behandeling op te heffen. De meerderheid van de raad steunde ons niet en laat de sportverenigingen in voormalig Lingewaal met lege handen staan. Steun was er wel van de leden van de PvdA, D66 en GroenLinks. lees verder

profielschets nieuwe burgemeester West Betuwe

Profielschets%20burgemeester%20West%20Betuwe%202.jpgvrijdag 26 april 2019 11:51 De gemeente West Betuwe is op zoek naar een nieuwe burgemeester! En deze burgemeester moet natuurlijk bij de nieuwe gemeente en haar inwoners passen. Daarom stelt de gemeenteraad eerst een profielschets vast. Deze beschrijft over welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet beschikken.

De profielschets is opgesteld door de vertrouwenscommissie, maar ook de inwoners van de gemeente hebben hier invloed op gehad. Meer dan 600 inwoners hebben via een online en offline enquête aangegeven welke eigenschappen zij belangrijk vinden in hun nieuwe burgemeester. De resultaten hiervan zijn door de vertrouwenscommissie meegenomen bij het opstellen van de profielschets.

Op 25 april is een extra raadsvergadering geweest, waarin de profielschets werd vastgesteld door de gemeenteraad en vervolgens werd overhandigd aan de commissaris van de koning. lees verder

Motie Week van Respect

Week van respect.jpgdonderdag 21 maart 2019 09:54 ChristenUnie West Betuwe dient in de gemeenteraadsvergadering van 26 maart een motie in waarin voorgesteld wordt om als gemeente partner te worden van de Week van Respect.
De Week van Respect is een initiatief van de Respect Education Foundation (REF), die in 2006 is opgericht door Rabbijn Soetendorp als beweging met als doel het verminderen van discriminatie en intolerantie in de samenleving. Dit is een succesvolle nationale beweging die veel breder is dan de recent voorgestelde “regenboog-gemeente”. De Week van Respect richt zich op alle doelgroepen in de samenleving die te maken hebben met discriminatie. lees verder