Nieuws

Nieuwsoverzicht

Woonvisie “wonen naar behoefte” gemeente West Betuwe 2020 – 2030.

CPO Heukelum.jpgzaterdag 19 december 2020 14:58 In de gemeenteraadsvergadering van 15 december is de Woonvisie vastgesteld. Inwoners willen vooral dat er naar behoefte in iedere kern gebouwd wordt. Omdat veel mensen graag in de eigen woonplaats willen blijven wonen, moet er gezocht worden naar wettelijke mogelijkheden om te bouwen voor de eigen inwoners. Een legale mogelijkheid is het bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Er zijn al mooie projecten gerealiseerd. Zo bouwden 12 jonge stellen in Heukelum hun starterswoningen in CPO. En in Asperen werden 12 levensloopbestendige woningen in CPO gebouwd door eigen inwoners.
Raadslid Linda van Willigen diende daarom een motie in om bouwen in CPO te bevorderen. lees verder

Verbouw gemeentehuis te Geldermalsen.

gemeentehuis verbouw.jpgvrijdag 18 december 2020 18:39 Nadat eerder dit jaar de gemeenteraad in meerderheid had besloten om het gemeentehuis in Geldermalsen te gaan verbouwen, is in de laatste raadsvergadering van 2020 ook het benodigde krediet beschikbaar gesteld. De ChristenUnie was niet voor een verbouwing die 12,8 miljoen zou kosten en wij stemden toen tegen het voorstel. Nu hebben we wel voor gestemd, omdat we vinden dat je een democratisch genomen besluit door de raad dient te respecteren. We hebben daarom wel een stemverklaring afgelegd. lees verder

Programmabegroting 2021 vastgesteld. Sluitende meerjarenbegroting.

Govert wethouder.JPGvrijdag 06 november 2020 11:36 In de gemeenteraadsvergadering van 5 november is de programmabegroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022 – 2024 behandeld. Het college bood een overzichtelijke begroting aan met een aantal bezuinigingsvoorstellen om het geheel tot 2024 sluitend te hebben. De begroting is met algemene stemmen aangenomen. lees verder

Compensatieregeling maatschappelijke organisaties.

volleybal.jpgwoensdag 28 oktober 2020 15:03 In de raadsvergadering van 27 oktober hebben we gesproken over onze ingediende motie betreffende de gevolgen van Covid-19 voor de voetbalverenigingen in West Betuwe. Dit naar aanleiding van hun gezamenlijk schrijven aan de gemeente.
Dat je voor het één aandacht vraagt, sluit het andere natuurlijk niet uit.
Onze zorg gaat in deze crisistijd ook uit naar alle andere verenigingen en maatschappelijke organisaties.
De gemeente heeft voor hen een compensatiefonds ingesteld voor financiële tegemoetkoming. lees verder

Aandacht voor financiële positie voetbalverenigingen vanwege Covid-19.

Kunstgras 2.JPGvrijdag 23 oktober 2020 13:09 De ChristenUnie wil dat het college onderzoekt op welke manier de voetbalverenigingen (financieel) geholpen kunnen worden om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Fractievoorzitter Fred Temminck zal dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 27 oktober een motie indienen. lees verder

Interview van onze fractievoorzitter door SRC TV

Fred SRC TV.jpgmaandag 24 augustus 2020 10:20 In de week van 23 - 29 augustus 2020 op SRC TV, spontaan opgenomen interview met onze fractievoorzitter Fred Temminck. lees verder