Nieuws

Nieuwsoverzicht

Compensatieregeling maatschappelijke organisaties.

volleybal.jpgwoensdag 28 oktober 2020 15:03 In de raadsvergadering van 27 oktober hebben we gesproken over onze ingediende motie betreffende de gevolgen van Covid-19 voor de voetbalverenigingen in West Betuwe. Dit naar aanleiding van hun gezamenlijk schrijven aan de gemeente.
Dat je voor het één aandacht vraagt, sluit het andere natuurlijk niet uit.
Onze zorg gaat in deze crisistijd ook uit naar alle andere verenigingen en maatschappelijke organisaties.
De gemeente heeft voor hen een compensatiefonds ingesteld voor financiële tegemoetkoming. lees verder

Aandacht voor financiële positie voetbalverenigingen vanwege Covid-19.

Kunstgras 2.JPGvrijdag 23 oktober 2020 13:09 De ChristenUnie wil dat het college onderzoekt op welke manier de voetbalverenigingen (financieel) geholpen kunnen worden om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Fractievoorzitter Fred Temminck zal dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 27 oktober een motie indienen. lees verder

Interview van onze fractievoorzitter door SRC TV

Fred SRC TV.jpgmaandag 24 augustus 2020 10:20 In de week van 23 - 29 augustus 2020 op SRC TV, spontaan opgenomen interview met onze fractievoorzitter Fred Temminck. lees verder

Werkbezoek van Leden Provinciale Staten aan Hellouw.

Statenleden bezoeken hellouw (GA).jpgdonderdag 23 juli 2020 14:13 Onze fractie heeft leden van Provinciale Staten van Gelderland uitgenodigd naar Hellouw te komen. De uitnodiging is gedaan via ons Statenlid Freek Rebel. Woensdag 22 juli zijn we in gesprek gegaan over een duurzame verkeersveilige oplossing voor de aansluiting van het dorp Hellouw op de provinciale weg N830. Dit was nodig nu het raadsvoorstel voor de aanleg van een rotonde door de gemeenteraad niet voor besluitvorming geagendeerd werd. lees verder

Coalitievorming afgerond, nieuwe college geïnstalleerd.

presentatie coalitieakkoord.jpgvrijdag 17 juli 2020 11:25 In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces is het nieuwe coalitieprogramma gepresenteerd en zijn de wethouders beëdigd. lees verder

Wij geven de gemeente een boom cadeau.

boom perspectiefnota 2020.JPGwoensdag 08 juli 2020 16:58 Bij de algemene beschouwingen, uitgesproken in de raadsvergadering van 7 juli 2020, hebben wij ons betoog symbolisch kracht bijgezet door het aanbieden van een echte boom aan de voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Stoop. lees verder