Nieuws

Nieuwsoverzicht

Lobby voor verbeterde buslijn 673 succesvol.

Arriva buslijk 673 foto.jpgmaandag 18 november 2019 13:16 De dreiging van het wegvallen van een goede openbaar vervoer regeling in het westen van gemeente West Betuwe is teniet gedaan. Door stevig lobbywerk van onze fractie samen met de directies van de scholen voor voortgezet onderwijs in Gorinchem heeft Arriva een verbeterde dienstregeling tussen Leerdam en Gorinchem vastgesteld. De nieuwe buslijn 673 vervangt de lijnen 73 en 141 en gaat per 15 december 2019 in. Goed nieuws voor met name scholieren uit Asperen, Heukelum en Spijk die in Gorinchem naar school gaan. Lijn 673 rijdt dan zowel 's morgens als 's middags vier keer en wel van maandag tot en met vrijdag. De dienstregeling staat op internet bij Arriva: lees verder

Sportformateur voor West Betuwe.

sport-verenigt-nederland-300x300.jpgwoensdag 23 oktober 2019 11:32 Op voorstel van onze fractie heeft gemeente West Betuwe zich aangemeld bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om deel te nemen aan Sport verenigt Nederland. Het ministerie van VWS heeft met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De sportformateur komt voor verenigingen beschikbaar. lees verder

Gemeentewapen voor West Betuwe.

Wapen gemeente West Betuwe.jpgwoensdag 09 oktober 2019 11:19 Hoge Raad van Adel overhandigt officieel wapendiploma.

Bij Koninklijk Besluit van 21 februari 2019 werd officieel aan de nieuwe gemeente West Betuwe een eigen gemeentewapen toegekend. Het nieuwe wapen mag pas echt worden gebruikt wanneer het officiële ingekleurde wapendiploma bij de gemeente is ontvangen. Door omstandigheden liet dat wat langer op zich wachten dan normaal gebruikelijk is. Vandaar dat de Hoge Raad besloot het wapendiploma persoonlijk aan het gemeentebestuur te komen overhandigen. Dat gebeurde op dinsdag 1 oktober in het gemeentehuis van West Betuwe. lees verder

De heer Servaas Stoop eerste kroonbenoemde burgemeester van West Betuwe.

S. Stoop.jpgwoensdag 09 oktober 2019 10:23 Dhr. Servaas Stoop is in de raadsvergadering van 8 oktober door de gemeenteraad voorgedragen als burgemeester van de heringedeelde gemeente West Betuwe. Hij zal op 22 november in deze functie geïnstalleerd en beëdigd worden door de Commissaris van de Koning. Tot die datum blijft Harry Keereweer de waarnemend burgemeester. De ChristenUnie feliciteert dhr. Stoop met deze benoeming en heet hem en zijn gezin hartelijk welkom in onze gemeente. (foto gemeente Zuidplas) lees verder

Perspectiefnota 2019.

Perspectiefnota wethouder spreekt.jpgwoensdag 03 juli 2019 11:23 In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie is de perspectiefnota vastgesteld.
Onze fractie heeft zich ingespannen om een aantal zaken zeker te stellen bij de behandeling van deze nota.
Eerst een compliment gemaakt aan college en ambtelijke organisatie voor de enorme inspanning die zij in het eerste half jaar hebben geleverd. lees verder

Sportverenigingen in voormalig Lingewaal met eigen gebouw of terrein krijgen dit jaar geen subsidie.

Kunstgras 2.JPGwoensdag 26 juni 2019 17:04 In de gemeenteraad was dinsdag 25 juni aan de orde "De vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2019 van de gemeente West Betuwe".
In deze rapportage bleek dat er nog diverse zaken financieel gerepareerd werden. Niet meegenomen waren de subsidie kosten voor de sportverenigingen met een eigen gebouw of terrein in voormalig Lingewaal. Hun subsidie bestaat uit een OZB compensatieregeling en dit bedrag was voor 2019 niet meer begroot terwijl de regeling geen eindtijd kende. Daarmee ontstaat de oneerlijkheid dat zij dit jaar geen subsidie ontvangen als in 2018 en alle overige sportverenigingen in West Betuwe wel.
Onze fractie heeft bij de behandeling van dit agendapunt geprobeerd via een motie deze ongelijke behandeling op te heffen. De meerderheid van de raad steunde ons niet en laat de sportverenigingen in voormalig Lingewaal met lege handen staan. Steun was er wel van de leden van de PvdA, D66 en GroenLinks. lees verder