Algemeen

Deze pagina is een historisch overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling en de voortgang van de ChristenUnie West Betuwe.

Met vertrouwen verder

Dat de ChristenUnie in staat blijkt een constructieve rol te vervullen, geeft ons als partij vertrouwen op weg naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Onverminderd zal de ChristenUnie aandacht vragen voor de leefbaarheid van de kernen, en aandacht hebben voor wat er leeft bij de inwoners.

Invloed van de ChristenUnie

Het lukt de ChristenUnie goed om binnen de coalitie een constructieve rol te spelen, en ook eigen doelen te bereiken.
Zo zijn bijvoorbeeld de begraaflasten omlaag gegaan en komt er een onderzoek naar natuurbegraven; in het kader van afvalscheiding worden luiers en incontintiemateriaal apart ingezameld; er kwam een sportformateur; de legeskosten voor standhouders op de minimarkten werden verlaagd; er is nadrukkelijk aandacht voor fiets- en wandelpaden met voldoende bankjes en prullenbakken langs de routes; in het kader van de plannen voor de aanleg van de rotonde bij Hellouw kregen de belangen en de veiligheid van de inwoners veel nadrukkelijker prioriteit bij de provincie.
Met de WBIFE (West Betuwe Financieel in Evenwicht) heeft de ChristenUnie een duidelijke rol vervuld in de totstandkoming van een financieel gezonde gemeente met als resultaat een sluitende begroting t/m 2024. Een verdienste van onze wethouder, fractie en de coalitiepartners.
In het integraal huisvestingsplan scholen (IHP) is door de inzet van onze wethouder op verdienstelijke wijze een ‘roadmap’ ontwikkeld voor nieuwbouw, renovatie en/of verduurzamen van alle scholen in West Betuwe voor de komende jaren.

Breuk in de coalitie

Halverwege de raadsperiode, in mei 2020, kwam er een breuk in de gevormde coalitie. Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie zegden het vertrouwen in coalitiegenoot LeefbaarLokaalBelang op. Dit had als gevolg dat de meerderheid van de gemeenteraad het vertrouwen in het college opzegde, waardoor er hard gewerkt moest worden om een coalitie te krijgen die wél het vertrouwen van de raad had. Uiteindelijk kwamen Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie met VVD en PvdA tot overeenstemming en vormen zij de nieuwe coalitie.

Verrassend mooi resultaat herindelingsverkiezingen 2018

De herindelingsverkiezingen van 2018 waren spannend: hoe groot zou het aandeel van de nieuwkomer kunnen worden? Voorzichtig werd met twee zetels rekening gehouden. Groot was de verrassing dat de ChristenUnie op drie zetels uitkwam. Lijsttrekker Fred Temminck kwam met Martha Kool en Govert van Bezooijen in de raad. En toen na intensieve coalitiebesprekingen de ChristenUnie zelfs in de coalitie kwam, werd Govert ook in West Betuwe wethouder en kon Linda van Willigen zijn plaats in de raad innemen.
Als burgerraadsleden werden Anne van Rossum, Ineke Verheul en Wilma van Noord beëdigd; in 2020 nam Arné van den Bogerd de plaats van Wilma in, voor wie het een te grote belasting bleek.

Alle hens aan dek

De aanloop naar de herindelingsverkiezingen van 2018 voor de nieuwe gemeente, die de naam West Betuwe kreeg, was zeer intensief voor de ChristenUnie Lingewaal. Van de grootste in Lingewaal werd de ChristenUnie gedeeltelijk een nieuwkomer in West Betuwe, omdat in Geldermalsen en Neerijnen geen afdeling van de ChristenUnie was. Er werd aan de weg getimmerd om in heel wat kernen van Geldermalsen en Neerijnen een gezicht te krijgen.

Op weg naar herindeling

Vanaf november 2014 kwam er een intensievere samenwerking op gang tussen de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Vanuit de provincie werden aanbevelingen tot gemeentelijke herindeling gedaan. In eerste instantie was er verzet tegen deze herindeling, de noodzaak werd niet gezien en de argumenten voor herindeling werden niet gedeeld. Maar het beeld kantelde na verloop van tijd, en omdat uiteindelijk alleen de ChristenUnie zich tegen het herindelingsontwerp uitsprak, werd het besluit om tot herindeling te komen genomen.

Erkenning voor positieve opstelling ChristenUnie

Door grote betrokkenheid en inzet te tonen voor onze gemeenschap en kwaliteit te leveren werd een constante groei doorgemaakt. Bij iedere volgende verkiezing kwam er een raadszetel voor de fractie bij. Fred Temminck werd lijsttrekker en fractievoorzitter. Vanaf 2010 maakte de ChristenUnie ook deel uit van de coalitie, met Govert van Bezooijen als wethouder. De groei zette door, en in 2014 werd de ChristenUnie de grootste partij in Lingewaal, met 4 zetels in de gemeenteraad voor Fred Temminck, Linda van Willigen, Hans Daudeij en Nicole van Haarlem.

Op weg naar de gemeenteraad

Gemotiveerd werd er in Lingewaal gewerkt om aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 deel te gaan nemen. Het ledenbestand werd opgebouwd naar zo'n 100 leden en 25 donateurs, en in 2002 werd de eerste raadszetel ingenomen voor de ChristenUnie door Ton van Meeuwen uit Asperen. Als burgerraadslid werd toen Fred Temminck beëdigd.

GPV en RPF worden ChristenUnie

In 1998 besloten de politieke partijen GPV en RPF samen als één partij verder te gaan: de ChristenUnie. In de gemeente Lingewaal bestond alleen een RPF-kiesvereniging en dat werd de kiesvereniging Lingewaal van de ChristenUnie. Onder leiding van de enthousiaste voorzitter Wiltje Lodewijks (overleden in 2010) werd een gedegen basis gelegd voor een nieuwe actieve partij in onze gemeente.

Ontstaan gemeente Lingewaal

In 1986 ontstond de gemeente Lingewaal door een samenvoeging van de Zuid-Hollandse gemeenten Asperen en Heukelum met de Gelderse gemeenten Herwijnen en Vuren. Het dorp Dalem dat tot de gemeente Vuren behoorde, ging over naar Gorinchem. Het dorp Spijk gemeente Heukelum ging mee in de nieuwe Gelderse gemeente Lingewaal.