Verkiezingsprogramma

Verkiezings programma in 60 seconden

Samen Recht doen, daar gaat het ons om!

SAMEN Niemand hoeft het alleen hoeft te doen.

RECHT Omdat ieder mens voor God telt. Daarom strijden we tegen onrecht.

DOEN Omdat het nú nodig is om de daad bij het woord te voegen. 

Betaalbaar wonen voor iedereen

 • Tweederde van alle nieuw te bouwen huur- en koopwoningen zijn goedkoop
 • Zelfbewoningsplicht als je een woning koopt 
 • Elke vier jaar een woningbouwplan voor elke kern
 • Behoud van vitale functies in de kernen: basisschool, winkel, dorpshuis
 • Ruimte voor bijzondere woonvormen, waaronder mantelzorgwoningen en CPO-projecten

Eerlijke energietransitie

 • Energie-armoede tegengaan, door eerlijke verdeling financiële lasten
 • Extra aanplant van bomen: meer natuur, schonere lucht, minder CO2
 • Winst van projectontwikkelaars benutten voor duurzaamheids-investeringen

Zorg voor elkaar

 • Onafhankelijke lokale ombudsman voor burgers
 • Lastendruk voor inwoners neemt niet toe
 • Kleinschalige opvang van vluchtelingen en arbeidsmigranten
 • Volwaardig compensatieplan voor de inwoners van Waardenburg voor verbreding van de A2