« Terug

Perspectiefnota 2019.

perspectiefnota fr vz spreekt.jpgwoensdag 03 juli 2019 11:23

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie is de perspectiefnota vastgesteld.
Onze fractie heeft zich ingespannen om een aantal zaken zeker te stellen bij de behandeling van deze nota.
Eerst een compliment gemaakt aan college en ambtelijke organisatie voor de enorme inspanning die zij in het eerste half jaar hebben geleverd.

In coalitieverband hebben we ons sterk gemaakt voor het subsidiebeleid aan verenigingen, instellingen en stichtingen en daarvoor een amendement ingediend. Er is geld beschikbaar voor 2019 en 2020 afbouw subsidies die nu gestopt zijn en onderzoek harmonisatie, men kan een verzoek alsnog indienen. Daarnaast onze motie van een week eerder over OZB compensatie in vorm gewijzigd door het CDA samen met hen opnieuw ingebracht. Amendement en motie zijn aangenomen. In coalitieverband verder een bedrag zeker gesteld voor aanpak laaggeletterdheid via Digi Taalhuis en voor minimabeleid vastgesteld dat de inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm in het kader van de harmonisatie nu een juist niveau is. Dan hadden wij nog een motie opgesteld mbt het inclusiebeleid van de gemeente. Ook deze motie is aangenomen. Zie voor onze bijdrage in de eerste termijn en de amendementen en moties de bijlagen. Alle moties en amendementen zijn te vinden op de website van de gemeente.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Amendement coalitie subsidiebeleid bij perspectiefnota.pdf112,4 kBapplication/pdfdownload
M-3 Motie CU Inclusiegemeente - ChristenUnie.pdf130,3 kBapplication/pdfdownload
Motie 2 CDA en ChristenUnie, OZB compensatie en differentiaitie..pdf234,7 kBapplication/pdfdownload
Raad 2 juli 2019 Perspectiefnota.pdf238,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Perspectiefnota 2019.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.