« Terug

Sportformateur voor West Betuwe.

sport-verenigt-nederland-300x300.jpgwoensdag 23 oktober 2019 11:32

Op voorstel van onze fractie heeft gemeente West Betuwe zich aangemeld bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om deel te nemen aan Sport verenigt Nederland. Het ministerie van VWS heeft met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De sportformateur komt voor verenigingen beschikbaar.

In het sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd waarop we de komende jaren voortgang willen boeken. Deze ambities zijn:

  1. Inclusief sporten & bewegen;
  2. Duurzame sportinfrastructuur;
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders;
  4. Positieve sportcultuur;
  5. Vaardig in bewegen;
  6. ‘Topsport die inspireert’.

Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering geven. Lokale en/of regionale sportakkoorden zijn daarvoor het aangewezen instrument. In zo’n lokaal/regionaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken.

https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-verenigt-nederland-lokale-regionale-sportakkoorden/

« Terug

Reacties op 'Sportformateur voor West Betuwe.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.