« Terug

Werkbezoek van Leden Provinciale Staten aan Hellouw.

Statenleden bezoeken Hellouw (AZ).jpgdonderdag 23 juli 2020 14:13

Onze fractie heeft leden van Provinciale Staten van Gelderland uitgenodigd naar Hellouw te komen. De uitnodiging is gedaan via ons Statenlid Freek Rebel. Woensdag 22 juli zijn we in gesprek gegaan over een duurzame verkeersveilige oplossing voor de aansluiting van het dorp Hellouw op de provinciale weg N830. Dit was nodig nu het raadsvoorstel voor de aanleg van een rotonde door de gemeenteraad niet voor besluitvorming geagendeerd werd.

De woordvoerders op het thema verkeer en mobiliteit van acht verschillende politieke partijen uit de Provinciale Staten gaven gehoor aan de uitnodiging en kwamen op werkbezoek in Hellouw. Vanuit de inwoners waren enkele mensen uitgenodigd die een straat, school of vereniging vertegenwoordigen. Ook wethouder Goossens en de ambtelijke adviseur verkeer en vervoer waren aanwezig en een afvaardiging vanuit de gemeenteraad.

Het raadsvoorstel voor de aanleg van een rotonde is gebaseerd op afspraken vanuit een vorige Statenperiode. Inmiddels zijn er veel nieuwe Statenleden en is er ook een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Voor de ChristenUnie alle reden om de huidige Statenleden kennis te laten maken met de problematiek rond dit onderwerp en uiteindelijk zonder voorwaarden vooraf tot een beter passende oplossing te komen.

Het doel was om de zorgen rond de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorp gelegen aan de provinciale weg N830 inzichtelijk te maken.

Alle aanwezigen werden door onze fractievoorzitter Fred Temminck hartelijk welkom geheten in dorpshuis De Biskamp.

Na een korte introductie en uitleg van de bedoeling van deze meeting werd een rijtoer gemaakt langs de diverse aansluitpunten van het dorp op de provinciale weg. Onderweg werd een viertal stops gemaakt om de problematiek ter plaatse duidelijk te maken. Goede discussies werden gevoerd en er was duidelijk een oprechte belangstelling van de statenleden voor de zorgen die in het dorp leven.

Teruggekomen in het dorpshuis werd nog een aantal zaken nader geduid en werden vervolgafspraken gemaakt. De gemeente West Betuwe gaat in gesprek met dorpsbelangenvereniging Hellouw en enkele inwoners om vast te stellen wat de meest gewenste oplossingsvariant is voor het algemeen belang van inwoners en bedrijven in het dorp. Dit zal vervolgens voorgelegd worden aan de gemeenteraad en de provincie. De statenleden gaven aan een goed beeld gekregen te hebben van de feitelijke situatie ter plaatse en zij zullen hun invloed gebruiken om tot een betere oplossing voor Hellouw te komen.

Alle aanwezigen werden door Fred Temminck bedankt voor hun komst en inbreng. Hij was duidelijk ingenomen met de warme belangstelling die er vanuit de provincie was en het positieve verloop van de ontmoeting. Door de aanwezigen werd enthousiast en met dank gereageerd op het genomen initiatief en de goede gesprekken die er waren.

Statenleden die aanwezig waren:

  • Freek Rebel                       ChristenUnie
  • Mark Smits                        VVD
  • Hans van Ark                     CDA
  • Wouter Witteveen              GroenLinks
  • Judith Tenbush                   PvdA
  • Gerrit Averesch                  SGP
  • Lester van der Pluijm          Partij voor de Dieren
  • Stan Hellegers                   D66

« Terug

Reacties op 'Werkbezoek van Leden Provinciale Staten aan Hellouw.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.