« Terug

Programmabegroting 2021 vastgesteld. Sluitende meerjarenbegroting.

Govert wethouder.JPGvrijdag 06 november 2020 11:36

In de gemeenteraadsvergadering van 5 november is de programmabegroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022 – 2024 behandeld. Het college bood een overzichtelijke begroting aan met een aantal bezuinigingsvoorstellen om het geheel tot 2024 sluitend te hebben. De begroting is met algemene stemmen aangenomen.

In een groslijst die bijgevoegd was van mogelijke bezuinigingen en voorstellen voor nieuw beleid kon de gemeenteraad haar eigen afweging maken welke zaken men wel of juist niet wenste te honoreren. Het raadsvoorstel van het college kon gevolgd worden, maar voor nieuw beleid moest wel financiële dekking aangegeven worden. Ook hier werden opties voor meegegeven.

Na intensief overleg zijn we met onze coalitiepartners tot een gezamenlijke afweging gekomen in de keuzes voor bestaand en nieuw beleid en de dekking daarvan. Dat hebben we vastgelegd in een gezamenlijk amendement. Belangrijk uitgangspunt daarbij was dat we vast zouden houden aan een sluitende meerjarenbegroting. Daar zijn we met elkaar in geslaagd en daar mogen we best trots op zijn.

De oppositiepartijen reageerden verschillend, maar overwegend geïrriteerd, op ons amendement. Zij waren er graag in meegenomen en hadden het eerder willen ontvangen. Het is echter al een hele uitdaging om binnen een coalitie met vijf partijen tot een gezamenlijk standpunt te komen, dan lijkt het met tien partijen weinig realistisch om dit te kunnen bereiken. We begrijpen de teleurstelling en frustratie die dit wellicht geeft, maar zo werkt nu eenmaal ons democratisch bestel. Overigens lieten de meeste oppositie partijen inhoudelijk nauwelijks zien hoe men de keuzes voor beleid wilde maken en hoe dit te financieren om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen.

Vier partijen wilden uiteindelijk niet voor of tegen stemmen en verlieten daarom bij de stemming de raadszaal. De begroting werd zodoende bij meerderheid en algemene stemmen vastgesteld door de raad.

Voor stemden: Dorpsbelangen, SGP, CDA, VVD, ChristenUnie en PvdA.

Onttrokken aan stemming: LLB, VWB, D66 en GL.

Wij feliciteren het college en de ambtelijke organisatie met de vastgestelde programmabegroting en spreken dank en waardering uit voor hun inzet.

In de bijlage onze bijdrage in eerste termijn aan het debat.

De programmabegroting, groslijst en andere relevante stukken staan op de website van gemeente West Betuwe: https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/05-november/19:00

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Raad 5 november amendement programmabegroting.docx.pdf316,9 kBapplication/pdfdownload
Raad 5 november programmabegroting.docx.pdf216,6 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Programmabegroting 2021 vastgesteld. Sluitende meerjarenbegroting.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.