« Terug

Woonvisie “wonen naar behoefte” gemeente West Betuwe 2020 – 2030.

CPO Bessendreef.JPGzaterdag 19 december 2020 14:58

In de gemeenteraadsvergadering van 15 december is de Woonvisie vastgesteld. Inwoners willen vooral dat er naar behoefte in iedere kern gebouwd wordt. Omdat veel mensen graag in de eigen woonplaats willen blijven wonen, moet er gezocht worden naar wettelijke mogelijkheden om te bouwen voor de eigen inwoners. Een legale mogelijkheid is het bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Er zijn al mooie projecten gerealiseerd. Zo bouwden 12 jonge stellen in Heukelum hun starterswoningen in CPO. En in Asperen werden 12 levensloopbestendige woningen in CPO gebouwd door eigen inwoners.
Raadslid Linda van Willigen diende daarom een motie in om bouwen in CPO te bevorderen.

Bijdrage van ons raadslid Linda van Willigen.

“Voorzitter, vanavond behandelen we de woonvisie. Dit is een heel belangrijk document. In het traject naar de fusie hebben we in bijna iedere kern gehoord, dat men wil dat er gebouwd blijft worden. Geen dorp uitgesloten. Bouwen naar (eigen) behoefte. We zijn dan ook blij, dat uit een eerste beeldvorming, dit signaal is opgenomen in de vier uitgangspunten van de visie. In iedere kern moet er  de mogelijkheid van woningbouw zijn. We waarderen het dat we inzicht hebben gekregen in de cijfers en de interpretatie hiervan. De aandacht voor een substantieel percentage sociale huurwoningen kunnen wij waarderen.Als we daar in de Plantage ook nog wat aan kunnen doen dan zou dat heel mooi zijn. De aandacht die er al is voor tijdelijke flexibele woonvormen zoals mantelzorgwoningen, meergeneratiewonen en zorgunits is goed, maar wij vinden dat meergeneratiewonen ook mogelijk moet zijn in niet tijdelijke vorm. We zijn ook blij dat naast grote- en middelgrote ontwikkellocaties er ook aandacht is voor lokale initiatieven. We lezen dat er bij lokaal draagvlak in iedere kern ruimte is gereserveerd voor initiatieven van maximaal  10 woningen. Er wordt zelfs desgewenst procesbegeleiding vanuit de gemeente geleverd voor dergelijke initiatieven. De woonvisie noemt meerdere beleidskeuzes die in de loop van 2021-2022 vorm moeten krijgen. Omdat de ChristenUnie vindt dat juist de lokale initiatieven de behoefte aan woningen aantoont, willen wij een motie indienen om deze beleidskeuzes spoedig ter hand te nemen.

Het college wil een beleidsnotitie CPO schrijven. Laten we hier dan mee beginnen zodat de potentiële initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn. De suggestie om procesbegeleiding te leveren vanuit de gemeente is dan iets wat in deze beleidsnotitie opgenomen kan worden.”

U vindt de woonvisie op de site van de gemeenteraad.

Gemeenteraad 15 december 2020 20:00:00, Gemeente West Betuwe

Op de kleine foto het CPO project Heukelum. De grote foto het CPO project Bessendreef Asperen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie CU -woonvisie (1).pdf211,4 kBapplication/pdfdownload
RV2020-149 Woonvisie West Betuwe 2020-2030.pdf343,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Woonvisie “wonen naar behoefte” gemeente West Betuwe 2020 – 2030.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.