Aandacht voor financiële positie voetbalverenigingen vanwege Covid-19.

Kunstgras 2.JPGvrijdag 23 oktober 2020 13:09

De ChristenUnie wil dat het college onderzoekt op welke manier de voetbalverenigingen (financieel) geholpen kunnen worden om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Fractievoorzitter Fred Temminck zal dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 27 oktober een motie indienen.

Bij dit onderzoek moet in elk geval ook worden gekeken naar een (gedeeltelijke) kwijtschelding van huur en/of kosten van onderhoud, een bijdrage uit de gereserveerde Covid-19 gelden of enige andere regeling waarmee de verenigingen gesteund kunnen worden.

De vijftien voetbalverenigingen in de gemeente West Betuwe hebben vorige week gezamenlijk een schrijven gericht aan de gemeente om aandacht te vragen voor de gevolgen van alle genomen (en te nemen) maatregelen ten gevolge van het corona-virius. Financiële steun is volgens de ChristenUnie nodig omdat de verenigingen een belangrijke pijler zijn voor een goede leefbaarheid in de kernen. Het is daarom belangrijk dat wij gezonde sportverenigingen hebben en houden in onze kernen. Voetbal is daarbij een zeer laagdrempelige sport. Bovendien worden de verenigingen gedragen door veel waardevolle vrijwilligers die onze steun verdienen.

Het coronavirus treft volgens de ChristenUnie met name de voetbalverenigingen omdat zij allen een belangrijk deel van hun inkomsten halen uit de openstelling van hun sportkantines. En dat terwijl de kosten voor de clubs onverminderd doorlopen. Het is nu voor de tweede keer dat de sportkantines moeten sluiten en veel activiteiten geheel stil gelegd zijn. Er zijn meerdere gemeenten die sportverenigingen in deze crisis tegemoet komen, zoals bijvoorbeeld buurgemeente Gorinchem.

Lees de bijlagen voor de motie en het schrijven van de voetbalverenigingen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
D08 Gezamenlijke brief voetbalverenigingen gemeente gevolgen coronamaatregelen.pdf273,8 kBapplication/pdfdownload
Motie CU voetbalverenigingen en Covid-19.pdf335,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug